Θεατρική και σωματική έκφραση

Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά – Βήτα

Θεατρική και σωματική έκφραση

Το σώμα αντιλαμβάνεται το συναίσθημα αλλά και το συναίσθημα επιδρά άμεσα στο σώμα. Αν και η σχέση αυτή θεωρείται αυτονόητη συχνά, μέσα στην κεκτημένη ταχύτητα της καθημερινότητας δε γίνεται αντιληπτή. Μέσα από τη σωματική επίγνωση και την έκφρασή της είτε με την κίνηση είτε σε συνδυασμό με το λόγο, τα έντονα συναισθήματα γίνονται αντιληπτά με έναν άλλο τρόπο και κατά συνέπεια διαχειρίσιμα.

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.