Τέχνη για γονείς

Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά – Βήτα

Τέχνη

Η τέχνη αποτελεί μέσο διάσωσης εμπειριών, πολλές φορές βραχύβιων και όμορφων. Απλοποιεί το περίπλοκο και μας βοηθά να εστιάσουμε, έστω και πρόσκαιρα σε σημαντικές στιγμές. Η σχέση της με την κατανόηση του συναισθήματος είναι άμεση και πολλές φορές αποκαλυπτική. Μέσα από αυτό το πρίσμα είτε βλέποντας ένα έργο τέχνης είτε παράγοντας οι ίδιοι, γινόμαστε κοινωνοί μιας εμπειρίας που εμπεριέχει συναίσθημα. Για το λόγο αυτό είναι πολύτιμη στην καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.