Πρόσωπα ιδιαίτερα, διαφορετικά, μοναδικά, όπως και  ο καθένας από εμάς. Παιδιά και γονείς ανακαλύπτουν τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς τους μέσα από την τέχνη.