Στο χώρο του παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου “Το σπιτάκι των θαυμάτων” πραγματοποιούνται συναντήσεις ομάδων γονέων με κεντρικό άξονα τη συναισθηματική νοημοσύνη και την επίδρασή της στην καθημερινότητα.  Η καθημερινή συναισθηματική νοημοσύνη, από το συναίσθημα στη συμπεριφορά, συναίσθημα και διατροφή, ενσυναισθητική ακρόαση είναι ορισμένοι ενδεικτικοί τίτλοι των συναντήσεων. Έπειτα από κάθε συνάντηση με τους γονείς ακολουθεί εκδήλωση που είναι κοινή για γονείς και παιδιά έτσι ώστε η θεωρία να γίνεται και πράξη.