Τα συναισθήματα δεν είναι πολυτέλεια,
είναι μια σύνθετη βοήθεια στον αγώνα για ύπαρξη.

Antonio R Damasiο

Η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές, ρίσκα και αντιξοότητες. Η τωρινή κατάσταση είναι ίσως η πιο περίτρανη απόδειξη. Είναι η εποχή που τα δύσκολα συναισθήματα κυριαρχούν. Φόβος, θυμός, λύπη για το παρόν, άγχος και αβεβαιότητα για αυτά που θα έρθουν. Για τους γονείς η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη καθώς εκτός από τη διαχείριση του εαυτού τους καλούνται να διαχειριστούν και μια περίπλοκη καθημερινότητα με τα παιδιά. Μια καθημερινότητα στην οποία οφείλουν να επαναεφεύρουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα που συχνά φέρνει αντιδράσεις από την πλευρά των παιδιών. Τα παιδιά είναι ευαίσθητοι δέκτες αλλαγών και αντιδρούν σε αυτές με συμπεριφορές που μπορεί να ξαφνιάζουν τους γονείς μα είναι ο τρόπος τους να επικοινωνήσουν αυτό που νιώθουν. Η συμπεριφορά άλλωστε είναι επικοινωνία!
Η περίοδος που διανύουμε και η οποία φαίνεται να έχει μέλλον, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με παραδοσιακούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς. Χρειάζονται καινούρια εφόδια και αναπτυξιακός τρόπος σκέψης. Η Συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης.
Τι είναι Συναισθηματική Νοημοσύνη
Η ικανότητα να μπορεί κανείς να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του με τέτοιον τρόπο, ώστε να μειώνει το stress, να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να δείχνει ενσυναίσθηση, να διαχειρίζεται συγκρούσεις. Ουσιαστικά είναι μια στάση ζωής που έχει πολλαπλά οφέλη και γίνεται αντιληπτή σε κάθε πεδίο δράσης της ζωής και κυρίως στη συμπεριφορά.
Οι τέσσερις συναισθηματικές ικανότητες.
Αυτεπίγνωση
Αναγνωρίζω ότι τα συναισθήματά μου επιδρούν στις σκέψεις μου και στη συμπεριφορά μου, αναγνωρίζω τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μου και καλλιεργώ αυτοπεποίθηση.
Ρύθμιση
Ρυθμίζω τα συναισθήματά μου άρα και τη συμπεριφορά μου με υγιή τρόπο, αναλαμβάνω πρωτοβουλία, δεσμεύομαι στις αποφάσεις και εμφανίζω προσαρμοστικότητα στην αλλαγή.
Κοινωνική συνείδηση
Ενσυναίσθηση, καθώς κατανοώ τα συναισθήματα , τις ανησυχίες και τις ανάγκες των άλλων. Αυτό έχει ως συνέπεια να αφουγκράζομαι τη δυναμική της ομάδας και στην προκειμένη περίπτωση της οικογένειας.
Διαχείριση σχέσεων
Δημιουργώ, αναπτύσσω και διατηρώ σχέσεις με αυθεντική επικοινωνία. Γονιός που μπορεί να εμπνέει και να διαχειρίζεται συγκρούσεις.
Γιατί είναι σημαντική
Το συναισθηματικό τοπίο κάθε οικογένειας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά της και τον τρόπο που συνδιαλέγονται τα μέλη της. Ο συναισθηματικά νοήμων γονιός διαχειρίζεται το stress, δεν είναι ευάλωτος στις διαθέσεις του και μπορεί να γίνει πρότυπο συμπεριφοράς για το παιδί δείχνοντάς του το δρόμο για την προσωπική φυσική και νοητική υγεία. Όταν οι γονείς αναγνωρίζουν και ρυθμίζουν τα δικά τους συναισθήματα, είναι σε θέση να κατανοήσουν και αυτά των παιδιών. Αυτό στα πλαίσια μιας οικογένειας σημαίνει αποτελεσματική επικοινωνία και δημιουργία δυνατών, ουσιαστικών σχέσεων.
Κανείς δε μπορεί να παραβλέψει την αναγκαιότητα να χειριστεί τη συναισθηματική ζωή με τη νοημοσύνη, ειδικά στις συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας. Τα συναισθήματα όταν ασκούνται σωστά, περιέχουν σοφία. Καθοδηγούν τη σκέψη, τις αξίες και την επιβίωση. Μπορούν να οδηγήσουν στην ευημερία. Σε μια οικογενειακή ευημερία που όλα τα μέλη εκφράζονται, εξελίσσονται και επικοινωνούν.
Η οικογένεια αποτελεί αρχικό και βασικό πυρήνα της συναισθηματικής εκπαίδευσης του παιδιού. Συναισθηματικά νοήμονες γονείς ανατρέφουν εν δυνάμει ισορροπημένους ενήλικες.