Συναισθηματική νοημοσύνη για τον εκπαιδευτικό

Η εκπαίδευση του μυαλού, χωρίς την εκπαίδευση της καρδιάς δεν είναι εκπαίδευση.

Αριστοτέλης

Συναισθηματική νοημοσύνη για τον εκπαιδευτικό

Η σύγχρονη πραγματικότητα φέρνει συχνά τον εκπαιδευτικό αντιμέτωπο με δύσκολα προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις. Στο πλαίσιο μιας τάξης, εκτός του εκπαιδευτικού προγράμματος τρέχει παράλληλα ένα δεύτερο άτυπο πρόγραμμα που αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών, τη συνεργασία με συναδέλφους και την επικοινωνία με γονείς. Η διαχείρηση όλων αυτών είναι συχνά εξαντλητική.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι εργαλείο δουλειάς,μια εναλλακτική προσέγγιση, που δεν επιβαρύνει το αναλυτικό πρόγραμμα και εφοδιάζει τον εκπαιδευτικό με εκείνες τις δεξιότητες, ώστε ακόμα και στρις δύσκολες συνθήκες να μπορεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές και αποδοτικό περιβάλλον μάθησης.

Συναισθηματική νοημοσύνη ή αλλιώς Συναισθηματικό πηλίκο είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα δικά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων και να τα ονομάσουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.