Συναισθηματική νοημοσύνη

Στο χώρο υλοποιούνται προγράμματα που αφορούν την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού και είναι προσαρμοσμένα στο ηλικιακό του επίπεδο και στις ανάγκες του. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών χρησιμοποιούμε το μουσείο, την τέχνη, το λόγο και τις θετικές επιστήμες.

Συναισθηματική νοημοσύνη

Το ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων και στην κατανόησή τους μπορεί να ξεκινήσει στις μικρές ηλικίες και να είναι μαγικό, όταν συνδυαστεί με το αναπτυξιακό ηλικιακό επίπεδο του παιδιού.

Ένα συναισθηματικά νοήμων παιδί αναπτύσσει έναν εσωτερικό μηχανισμό κινητοποίησης που το ωθεί να γνωρίσει τον έμψυχο και τον άψυχο κόσμο που το περιβάλλει, να αναρωτηθεί, να πειραματιστεί και να γοητευθεί. Καλλιεργεί μια στάση ζωής που συνδυάζεται με την αντίληψη για διαρκής εξέλιξη που πηγάζει από το ίδιο και όχι από υποχρεωτικούς εξωτερικούς παράγοντες.

Η ανάπτυξη του παιδιού όταν συνδυαστεί με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης δρα προστατευτικά και προληπτικά συμβάλλοντας στη ραγδαία γλωσσική και νοητική του εξέλιξη και στην αποτελεσματική διαχείριση των διαπροσωπικών του σχέσεων . Μη ξεχνάμε ότι για το παιδί το συναίσθημα είναι κυρίαρχο. Η λεκτικοποίησή του και η διαχείρισή του το βοηθά να λειτουργεί με γνώση.

Συναισθηματική νοημοσύνη ή αλλιώς Συναισθηματικό πηλίκο είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα δικά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων και να τα ονομάσουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς.

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.