Συμβουλευτική για τον γονέα

Ο χώρος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ατομα και ομάδες, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως καθώς και σε συλλόγους γονέων.

Συμβουλευτική για τον γονέα

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά συναντώ γονείς που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής του παιδιού. Τα ερεθίσματα που δέχονται σε σχέση με την ιδιότητά τους είναι πολυάριθμα και πολλές φορές αντιφατικά. Αυτό δημιουργεί στο γονιό μια συνεχόμενη αίσθηση πίεσης και αμφιβολίας σχετικά με τον τρόπο ανατροφής του παιδιού. Έτσι όμως χάνονται πολύτιμες στιγμές, μοναδικές στιγμές αυτής της σχέσης.

Η τέχνη του να επιλέγει κανείς τον τρόπο που θα λειτουργήσει ως γονιός είναι προσωπική, φέρει ωστόσο το σπόρο του στοχασμού και της αλλαγής.

Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί πολύτιμο εργαλείο και δρα καταλυτικά στην απόκτηση επίγνωσης και στη νοηματοδότηση αυτής της πορείας που είναι ‘’γιομάτη θάματα’’. Ο συναισθηματικά εγγράμματος γονιός κατανοεί τα συναισθήματα του παιδιού, αντιμετωπίζει τη συναισθηματική του έκφραση ως μια στιγμή οικειότητας μαζί του και όχι ως αντιπαλότητα, χρησιμοποιεί το συναίσθημα ως μέσο διαπαιδαγώγησης και επίλυσης προβλημάτων , μέσα από όρια. Γίνεται πρόσωπο έμπνευσης για το παιδί και συνοδοιπόρος.

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.