Παιδί και θετικές επιστήμες

Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά – Βήτα

Παιδί και θετικές επιστήμες

Η καλλιέργεια του τρόπου σκέψης των θετικών επιστημών είναι άμεσα συνδεδεμένη με το growth mindset. Υποθέτω, πειραματίζομαι, επιβεβαιώνω, αναθεωρώ. Ταυτόχρονα αποκτώ έναν τρόπο σκέψης που με κάνει να αντέχω το λάθος και να το θεωρώ ως αφορμή για βελτίωση, να βρίσκω λύσεις και να παίρνω αποφάσεις στα πλαίσια ομάδας.

Η καλλιέργεια του τρόπου σκέψης των θετικών επιστημών είναι άμεσα συνδεδεμένη με το growth mindset. Υποθέτω, πειραματίζομαι, επιβεβαιώνω, αναθεωρώ. Ταυτόχρονα αποκτώ έναν τρόπο σκέψης που με κάνει να αντέχω το λάθος και να το θεωρώ ως αφορμή για βελτίωση, να βρίσκω λύσεις και να παίρνω αποφάσεις στα πλαίσια ομάδας.

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.