Παιδί και μουσείο

Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά – Βήτα

Παιδί και μουσείο

Στο χώρο λειτουργεί μουσείο που αφορά το παιδί και έχει δύο διαστάσεις. Το ένα τμήμα του είναι μόνιμο και αφορά τα συναισθήματα, ενώ το άλλο τμήμα είναι εφήμερο και συνδέεται με τις ανάγκες των δράσεων. Και τα δύο τμήματα λειτουργούν συνδυαστικά και προσθετικά.

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.