Ο Xώρος της Βήτα

Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά – Βήτα

Ο Χώρος

Συμβουλευτική Βήτα

Το συναίσθημα συνδέεται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία.Το συναισθηματικό τοπίο της τάξης, σε κάθε ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση της γνώσης και στην κινητοποίηση του μαθητή.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης υλοποιείται στον παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο Το σπιτάκι των θαυμάτων. Σε αυτό συμμετέχουν γονείς και παιδιά, τόσο σε χωριστές όσο και σε κοινές δράσεις.

Στο χώρο λειτουργεί Μουσείο Συναισθηματικής Νοημοσύνης που φιλοξενεί μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις. Σε κάθε τάξη έχει στηθεί γωνιά Συναισθημάτων κατάλληλα διαμορφωμένη, ανάλογα με την ηλικία. έτσι η συναισθηματική νοημοσύνη έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα του παιδιού. Το προσωπικό του χώρου έχει εξειδικευθεί στον νέο αυτό τρόπο μάθησης.

Ο χώρος είναι επισκέψιμος τόσο για παιδιά, όσο και για εκπαιδευτικούς. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή πρωί υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα.

Χώρος παιδιών

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.

Δείτε πληροφορίες για τη Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά – ΒΗΤΑ