Παιδί και λόγος

Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά – Βήτα

Παιδί και λόγος

Γ ια να ξεφυλλίσεις ένα βιβλίο ή για να παράγεις γραπτό λόγο, η κινητοποίηση προέρχεται από μια εσωτερική παρόρμηση. Το παιδί σήμερα κατακλύζεται από ερεθίσματα που είναι πολύ πιο έντονα από τις σελίδες ενός βιβλίου. Για το λόγο αυτό, τόσο στις εβδομαδιαίες δράσεις μας, όσο και στις εκδηλώσεις, ο χώρος στοχεύει στην αποκατάσταση ενός γοητευτικού τοπίου που αφορά τη λογοτεχνία και το παιδί. Με τη δημιουργική γραφή, τα κόμικς, την ποίηση, τις βιογραφίες και τα θεματικά αφιερώματα ενισχύεται η θετική στάση του παιδιού απέναντι στο προφορικό και γραπτό λόγο και το βοηθά να δει το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου με άλλο βλέμμα. Και εδώ τη βάση αυτής της οπτικής τη διαμορφώνει η συναισθηματική νοημοσύνη.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους, είναι να τους διαβάζουν (ή να διαβάζουν μαζί τους) σε καθημερινή βάση βιβλία, ιστορίες, και παραμύθια. Aυτά είναι κάποια από τα οφέλη.

Βελτιώνονται οι δεξιότητες ακρόασης

Τα παιδιά μαθαίνουν να κάθονται ήσυχα και να συγκεντρώνονται

Βελτιώνεται η ικανότητα κατανόησης των γεγονότων

Τα παιδιά νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση επειδή ξέρουν ότι τα νοιάζονται και τα αγαπάνε

Εκφράζουν καλύτερα τις σκέψεις και τις ανάγκες τους

Βελτιώνεται το λεξιλόγιο των παιδιών γιατί ανακαλύπτουν καινούριες λέξεις

Βελτιώνεται η ικανότητα των παιδιών να μαντεύουν τη σημασία καινούριων λέξεων από τα συμφραζόμενα

Ενθαρρύνεται και καλλιεργείται η φαντασία και η δημιουργικότητα

Βελτιώνονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες με αποτέλεσμα τα παιδιά να δημιουργούν πιο εύκολα φιλίες

Βελτιώνεται η αναγνωστική ικανότητα

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.