Η εβδομάδα ξεκινά και η Καρέκλα του Εγώ μας περιμένει! Καθένας που κάθεται στη μοναδική αυτή καρέκλα δέχεται τα θετικά σχόλια των φίλων του, που αναδεικνύουν τη μοναδικότητά του και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του. Στη συνέχεια ο καθένας εκφράζει τη συναισθηματική του κατάσταση, τη μοιράζεται με την ομάδα και εισπράττει τη βοήθεια που χρειάζεται…

Δύο δράσεις… Δύο έννοιες… Κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση(SEL) και Συναισθηματική Νοημοσύνη(EQ). Ένα περιβάλλον που μαθαίνει στα παιδιά να αναγνωρίζουν και να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους, να νοιάζονται για τους άλλους, να αποφασίζουν, να δρουν με υπευθυνότητα, να αναπτύσσουν θετικές σχέσεις, να αποφεύγουν αρνητικές συμπεριφορές. Τότε και μόνο τότε μπορεί το παιδί να καλλιεργήσει όλες τις άλλες δεξιότητες και κυρίως τις μαθησιακές. Τότε και μόνο τότε νιώθει δυνατό να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία… Τότε και μόνο τότε θα εξελιχθεί σε κάποιον που γνωρίζει γιατί κάνει ό,τι κάνει… Κάποιον με εσωτερική πυξίδα!

Πέντε τομείς εστίασης και καλλιέργειας…

-Ενσυνειδητότητα. Να αναγνωρίζω με ακρίβεια τα συναισθήματά μου και τις σκέψεις μου και τον τρόπο που αυτά και τα δύο επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου.

– Αυτοέλεγχος. Να ρυθμίζω συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές σε διαφορετικές καταστάσεις. Να μπορώ να ρυθμίζω το άγχος μου, να ελέγχω τις παρορμήσεις μου, να κινητοποιώ τον εαυτό μου, να θέτω στόχους.

-Κοινωνική συνείδηση. Να βλέπω από διαφορετικές οπτικές, να δείχνω ενσυναίσθηση, να κατανοώ κοινωνικές νόρμες συμπεριφοράς.

– Δεξιότητες δημιουργίας  σχέσεων. Να δημιουργώ και να διατηρώ υγιείς σχέσεις με διαφορετικά πρόσωπα και ομάδες. Να μην υποχωρώ σε πιέσεις, να βοηθώ, να μπορώ να διαχειριστώ αντιπαραθέσεις.

-Δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Να παίρνω αποφάσεις γνωρίζοντας τις συνέπειες που θα έχουν σε μένα και στους άλλους.

Η προσχολική είναι η καταλληλότερη ηλικία καλλιέργειας τέτοιων δεξιοτήτων. Το παιδί που έρχεται σε επαφή με αυτό το περιβάλλον, ανθίζει! Αν συνδυαστεί δε και με το οικογενειακό περιβάλλον , τότε πραγματικά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά!