Η Συμβουλευτική ΒΗΤΑ και το Little learners playschool program συνδιοργανώνουν πασχαλινή εκδήλωση για παιδιά και γονείς. Το πρόγραμμα για τα παιδιά αφορά γιορτινές δράσεις στα Αγγλικά, ενώ η συμβουλευτική ομάδα για γονείς θα έχει ως θέμα “Όταν ο ελεύθερος χρόνος γίνεται δημιουργικό παιχνίδι για μικρά και μεγάλα παιδιά”. Μ.Τετάρτη 25
Απρίλη, 5.30 στον Όμιλο.