Εφήμερο Μουσείο

Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά – Βήτα

Εφήμερο Μουσείο

Ένα μουσείο ξεχωριστό που συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Τα εκθέματά του είναι προσωπικά, εφήμερα και νοηματοδοτούν τη διαδικασία της αυτογνωσίας και της αλλαγής στάσης. Πρόκειται για ένα μέσο έκφρασης όσων συμμετέχουν στις ομάδες και εργαλείο επαναπροσδιορισμού στοιχείων της καθημερινότητας ώστε να γίνει δημιουργικά λειτουργική.

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.