Δίγλωσσα προγράμματα

Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά – Βήτα

Δίγλωσσα προγράμματα

R

Η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και ιδιαίτερα με το τμήμα της διαπροσωπικής της έκφρασης.

R

Η επαφή με μια άλλη γλώσσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο δρα καταλυτικά στην ενσυναίσθηση και την αποδοχή.

R

Το παιδί ζει πλέον σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και δέχεται ερεθίσματα έξω από το στενό πλαίσιο του τόπου του.

R

Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν ενισχυτικά σε σχέση με το βασικό πρόγραμμα και βοηθούν το παιδί να γίνει πολίτης του κόσμου.

Έχετε ερωτήσεις και απορίες αναφορικά με την Συμβουλευτική για γονείς και παιδιά - Βήτα;

Συναισθηματική νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και growth mindset

Ένας πολυχώρος με πολλά πρόσωπα.